‘Winst is de uitkomst van de dingen die je goed doet.’

Denkt u dat processen binnen uw organisatie goedkoper of sneller kunnen? De kans is groot dat dat zo is. Wilt u uw verbeterpotentieel verkennen? Uw winstmarge vergroten? Kennismaken is uiteraard vrijblijvend.

Kennismaken

De compete aanpak

identificatie

Identificatie

Er is altijd ruimte voor verbetering. Maar waar? Ik onderscheid vijf basisstromen waar elke organisatie mee te maken heeft. Waar zit de grootste winst?

Vector Smart Object21

Implementatie

De handen uit de mouwen: aan de slag dus met een toekomstbestendige strategie. Met het oplossen van verspilling. Met een vernieuwde groepsdynamiek. Met hoe het slimmer kan.

Vector Smart Object

Impact

Een concrete aanpak betekent concrete output. Het resultaat is meer winst, een effectievere organisatiestructuur en/of een nieuw toekomstperspectief.

Diensten

Strategie ontwikkeling

Strategie gaat over het maken van keuzes in een steeds veranderende omgeving. Een slimme strategie draagt bij aan winstgevendheid, continuïteit en groei. Maar belangrijker nog: een heldere strategie biedt mogelijkheden en richting. Vooruitzien dus: vragen formuleren, doelen bepalen, kansen inschatten en middelen toewijzen. Dat betekent keuzes maken ten aanzien van de markt, het aanbod, en de mensen. Vervolgens kun je richting geven en vol gas gaan! De energie die een scherpe strategie losmaakt is telkens weer verrassend.

‘Ik daag je uit om anders naar je organisatie te kijken. Ik stel vragen, lever modellen en steun je bij het maken van essentiële strategische keuzes.’

Proces optimalisatie

Bij een optimaal proces bereik je een maximale doelstelling met minimale kosten. Procesoptimalisatie is alles wat nodig is om de stromen binnen je bedrijf efficiënter te maken. Dat levert naast financieel voordeel ook concurrentievoordeel en/of een kwalitatieve meerwaarde voor de klant op. Welke processen je kunt optimaliseren? Over het algemeen renderen de primaire processen het meest. Daar kun je veel tijd en kosten besparen en werkt het direct door op de klantbeleving en je doelstellingen.

‘Verbeterpotentieel in bestaande bedrijfsprocessen signaleer ik snel. Daarna ga ik aan de slag om ze zo efficiënt en overzichtelijk mogelijk in te richten.

SCOPE-scan
De SCOPE-scan is een perfecte tool om de vinger op de zere plek te kunnen leggen. Het is een slim samengestelde vragenlijst waarbij elk antwoord een bepaalde score geeft. Getoetst wordt op vijf onderdelen: mens, financiën, Arbo, proces en organisatie. De totaalscore per categorie indiceert waar je staat in vergelijking met het gewenste resultaat. Het gewenste resultaat staat voor organisaties die alles goed op orde hebben.

‘De scan helpt om snel de grootste problemen te identificeren. Of beter gezegd: waar de focus komt te liggen in de implementatiefase.’

Ik wil een scope scan

Lean expert
Lean denken is het denken in verspillingen op basis van waarde voor de klant. Dat is een continu proces omdat er altijd ruimte is voor verbetering. Lean richt zich op negen vormen van verspilling. Slim ondernemen dus, maar dan op alle fronten. Op de lange termijn. Met dagelijkse scherpte. Dat gaat verder dan een slimmigheidje doorvoeren. Dat gaat over denkpatronen en verandermanagement. Is uw bedrijf ook klaar voor Lean?

‘Niets is leuker dan het perfecte proces ontwikkelen. Om afdelingen te inspireren om het – elke dag weer – beter te doen.’

Team samenwerking

Teamsamenwerking gaat niet altijd vanzelf. Patronen, routines en eigenaardigheden sluipen naar binnen en komen de groepsdynamiek niet altijd ten goede. Weg gemeenschappelijke visie. Weg onderling vertrouwen. Dat leidt naast negatieve energie voor de teamleden ook tot een verminderde winstcapaciteit. Een min/min situatie die gelukkig te doorbreken is. Door te kijken en te luisteren naar de overeenkomsten en verschillen. Door teamleden persoonlijk weer in hun kracht te zetten. Zo ontstaan niet alleen nieuwe groeimogelijkheden maar ook een sterker en doelbewuster team.

‘Ik onderzoek feiten en vraagstukken. Focus op motivatie en talent. Doorbreek de bestaande patronen. Pas dan kan er weer gestuurd worden op teamresultaten.’

BUTTONS-methode:
Uit ervaring blijkt dat maar liefst 80% van de medewerkers beschikt over latente kwaliteiten. Jammer, want met al dat talent gebeurt dus niets. De BUTTONS methodiek is een moderne en laagdrempelige methode om medewerkers te leren werken vanuit hun drijfveren en hun kracht. Het resultaat is bevlogen medewerkers die verbonden zijn met de doelen en ambities van de organisatie. Zo haal je maximaal rendement uit de medewerkers en de organisatie.

‘Als je mag doen waar je goed in bent, word je niet alleen een leuker mens maar draag je ook meer bij aan het bedrijfsresultaat.’

Over mij

Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond ben ik altijd op zoek naar verbetering. Ik begeleid al jarenlang verandertrajecten en verleg mijn grenzen continu met de nieuwste technieken en mogelijkheden. Als Lean Expert bijvoorbeeld. En vanuit onder andere de Greenbelt Six Sigma methodiek weet ik dat processen altijd efficiënter kunnen en de klanttevredenheid altijd hoger kan.

Mensen en hun drijfveren fascineren. Als Social Innovator, motivator en verbinder staat de mens bij mij centraal. Met als doel om passie en plezier terug te brengen op de werkvloer. Om zo het beste uit de organisatie te halen. Ik heb een hekel aan omwegen, getreuzel en gedraai. Ik houd van uitdagingen en zie kansen waar anderen ze niet zien. Nieuwsgierig geworden? Kennismaken is uiteraard vrijblijvend.

Compete, voor een beter bedrijf. Omdat winst de optelsom is van alles wat je goed doet!

Missie

Compete wil organisaties structureel verbeteren en inrichten waardoor ze veiliger, efficiënter, duurzamer, succesvoller en toekomstbestendiger worden.

Visie

Compete vindt het belangrijk om goed naar klanten te luisteren. Om pas als de behoeftes glashelder zijn, het verbetertraject te starten. Eerst identificeren dus en dan pas implementeren. Zo kunnen we de verwachtingen van onze klanten waarmaken en beter nog: overtreffen.

Voith
Volta Belting
Feltest
Sheltersuit
Raakkracht
Saxion Hogeschool
BCI
Sportclub_Neede
Jordahl
Home of Happy Brands
DVEP Energie
Meilink

Wendy, Kris en Sjors van Raakkracht leerden Peter kennen via zijn werkzaamheden voor Sheltersuit. Sheltersuit is ook opdrachtgever van Raakkracht. Raakkracht is een bureau voor strategie en communicatie. Een creatief stel, flexibel en enthousiast. Een belangrijk onderscheid is dat ze alleen werken voor betekenisvolle ondernemers of organisaties die écht betekenis willen toevoegen aan hun core business.

Team Raakkracht is een missiegedreven bedrijf. Daar lag voor Compete dan ook niet de uitdaging. Sjors Vinke, mede-eigenaar van Raakkracht vertelt: “De hulp van Compete spitste zich toe op het onderkennen en in kaart brengen van de sterke en zwakke punten én de kansen en bedreigingen. Het grote verschil dat Compete na deze inventarisatie maakte, is de vertaling naar praktische handvaten.”

“Tijdens de sessie op locatie werd een lijst met acties en interne projecten opgeleverd met een duidelijke prioritering. Verder werd de natuurlijke- en logische rolverdeling helder gemaakt. Hieruit bleek dat de voorgenomen personeelsuitbreiding met een projectmanager een logische en goede stap zou zijn. De praktijk heeft dit inmiddels meer dan bevestigd door een sterk stijgende productiviteit, groei in meerwerk en transparante planning intern en extern.”

Raakkracht heeft aangegeven enkele keren per jaar een dergelijke sessie in te willen vullen. Dit om de strategie te toetsen en verder te ontwikkelen. Daarnaast zijn de sessies met Compete een uitstekende manier om aan de organisatie te blijven bouwen.

Compete © 2020
voor een betere organisatie